ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทวีทรัพย์แอดเวอร์ไทซิ่ง

POONTAWEESUP ADVERTISING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103561017125
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2561 พ.ศ. (5 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/12/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 220 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น