ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้พูล

HAPPY POOL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103561010198
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2561 พ.ศ. (5 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/7/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 519/5 ซอยประชาชื่น37 (นพเก้า ) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น