ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมทรัพย์ เซอร์วิส

PRATOOMSAP SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103560010356
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2560 พ.ศ. (6 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
17/7/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 104 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น