ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอสพี เน็ตเวิร์ค

OSP NETWORK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103560000849
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2560 พ.ศ. (7 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/1/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 115 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2-2 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า