ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักสิน อินเตอร์ฟู้ดส์

THAKSIN INTER FOOD LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักสิน อินเตอร์ฟู้ดส์ (ID: 0103560000750) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/1/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 119/40 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103560000750
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/1/2560 พ.ศ.
(7 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/1/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง