ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว ยู ที เอ็นจิเนียริ่ง

WUT ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103560000709
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2560 พ.ศ. (7 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
17/1/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 109/403 ซอยบางกระดี่ 25 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า