ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครีเอทีฟ แอคเซส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)

CREATIVE ACCESS SOLUTIONS (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครีเอทีฟ แอคเซส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) (ID: 0103560000270) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/1/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 48/324 หมู่ที่ 2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103560000270
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/1/2560 พ.ศ.
(7 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/1/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง