ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญ 2560

SRICHAROEN 2560 LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103560000202
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2560 พ.ศ. (7 ปี 5 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/1/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 451/28 ซอยสุวินทวงศ์ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า