ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทูเค 2016 เอ็นจิเนียริ่ง

C2K 2016 ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103559017440
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2559 พ.ศ. (7 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/11/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16/11 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า