ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีนวล (2514)

SINUAN (2514) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103558023721
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/12/2558 พ.ศ. (8 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/12/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69/52 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว