ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเคดี เน็ตเวิร์ค

OKD NETWORK LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเคดี เน็ตเวิร์ค (ID: 0103558023675) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/12/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 555 อาคารเดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ IT 5-37 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค มีทุนจดทะเบียน 700,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103558023675
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/12/2558 พ.ศ.
(8 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/12/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
700,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง