ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์สไตล์ ซัคเซส

LIFESTYLE SUCCESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103557006939
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2557 พ.ศ. (10 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/4/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30 ซอยเจริญนคร 70 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง