ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เวิลด์ อินเตอร์เทรด

GOLD WORLD INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103556037156
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2556 พ.ศ. (11 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
27/5/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 80 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า