ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ฟรานซ์ สทัดดี้ คอนซัลแทนต์ กรุ๊ป

INTERFRANCE STUDY CONSUL TANT GROUP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103555038353
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2555 พ.ศ. (11 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/10/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 202/113 อาคารคอนโดเดอะลิงค์แอดวานซ์เฟสสี่ ห้องเลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง