ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลเวย์ ทเวนตี้ วัน

ALWAYS TWENTY ONE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103555031316
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/9/2555 พ.ศ. (11 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
6/9/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 99/132 ซอย01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง