ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค การโยธา

O.K CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103554067945
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/10/2554 พ.ศ. (12 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
21/10/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 3421/35 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์