ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เจ. ไฟร์อาร์ม

A.J. FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103554030731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2554 พ.ศ. (13 ปี 1 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/5/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/3 ถนนอุณากรรณ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์