ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ปั้นเงิน

V.PUNNGOEN LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103554005265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2554 พ.ศ. (13 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
25/1/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 97/12 หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68104 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย