ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐีฟาร์ม

SETTHEE FARM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103553031581
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2553 พ.ศ. (13 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/9/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5257/17 อาคารทีวีซีคอนโด 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์