ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีเอสเอ

PDSA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103553020031
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2553 พ.ศ. (14 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
8/6/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 79 อาคารโอนินเพลส 3 หมู่ที่ 1 ซอยศุภวรรณ ถนนเลียบคลองหก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68104 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย