ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาสยามการค้า

RAJA SIAM BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103552029108
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2552 พ.ศ. (14 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/11/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 789/53 ซอยศูนย์บันเทิงการค้า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า