ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัวเตมาลา แอนด์ มาร์ดาน

GUATEMALA AND MARDAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103552028047
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2552 พ.ศ. (14 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/11/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 184/47 ตรอกสะพานยาว ถนนมหาเศรษฐ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า