ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอส. อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต

O.S.IMPORT-EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103552027831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2552 พ.ศ. (14 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/11/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 471/2 ซอยต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า