ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค อินเตอร์ ฟู้ด (1971)

PERFECT INTER FOOD (1971) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103552023827
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2552 พ.ศ. (14 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/9/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 246/2 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์