ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี พลัส บิสซิเนส

THREE PLUS BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103552011942
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/5/2552 พ.ศ. (15 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/5/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 205 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์