ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที แอร์ทิคเก็ต

AT AIRTICKET LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที แอร์ทิคเก็ต (ID: 0103551021596) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/7/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 603/815 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103551021596
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/7/2551 พ.ศ.
(16 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
14/7/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง