ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัวร์ แอนด์ สไตล์

TOUR & STYLE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัวร์ แอนด์ สไตล์ (ID: 0103551016088) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/5/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41/84 หมู่ที่ 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103551016088
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/5/2551 พ.ศ.
(16 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/5/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง