ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่าง อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล

SAWANG INTERNATIONAL TRAVEL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่าง อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล (ID: 0103551015766) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/5/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 222/351 อาคารใบหยก ชั้น 3 ถนนราชปรารถ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103551015766
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/5/2551 พ.ศ.
(16 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/5/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง