ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์ ทราเวล

THAIINTER TRAVEL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์ ทราเวล (ID: 0103551010306) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/3/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103551010306
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/3/2551 พ.ศ.
(16 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/3/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง