ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย อิเล็คทริค

THONGCHAI ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103549040121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2549 พ.ศ. (17 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/11/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 60/36 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง