ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ตะหนุ่น

RAKTHANUN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103549039041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2549 พ.ศ. (17 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/11/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 568 ซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน