ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.เอส อีเล็คทริค

G.P.S ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103549035160
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/10/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/10/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 55 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง