ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอม เทค ซิสเต็มส์

AM TECH SYSTEMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103549034767
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/10/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/14 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน