ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกายเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอวิส

PRAKAI TAPE ENGINEERING & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกายเทพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอวิส (ID: 0103548033775) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/9/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 93/2 หมู่ 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103548033775
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/9/2548 พ.ศ.
(18 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/9/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง