ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ อาร์ ดิจิตอล ดีสเพลย์

N & R DIGITAL DISPLAY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ อาร์ ดิจิตอล ดีสเพลย์ (ID: 0103548031217) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/8/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 82/19 หมู่ที่6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103548031217
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/8/2548 พ.ศ.
(18 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/8/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง