ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ภัทรภัณฑ์

P.PATTARAPHANT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547038838
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 94/78 หมู่ที่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน