ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย เจริญเทรดดิ้ง

P.Y. CHAROEN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547036002
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2547 พ.ศ. (19 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 48/1153 หมู่ที่7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน