ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพตตี้ อินเตอร์เทรด

PATTY INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547034875
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/9/2547 พ.ศ. (19 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 57/66 หมู่ที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน