ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ค้ากระสอบ

PONGSAWATKHAKASOB LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547015731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2547 พ.ศ. (20 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/4/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 199 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ