ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรือง ซัพพลายส์

SAPRUNG ROENG SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547003139
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
29/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 283/364 บางกะปิคอนโดทาวน์ เอ ซอยลาดพร้าว 121 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน