ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์รัล ไทม

NATURAL TIME LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547002329
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40/616 หมู่ที่ 10 ซอยนวลจันทร์ ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน