ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิตี้ พริ้นท์ เซอร์วิส

UNITY PRINT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547001926
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 96 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน