ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธาวี เซาท์เทิร์น

METHAVEE SOUTHERN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547001438
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,900,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 63/26 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริษัทที่คล้ายคลึง