ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.บาลานซ์

P.C. BALANCE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547000172
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 127/155 หมู่ที่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน