ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้องหลวง ทราเวล เซ็นเตอร์

ROYAL ORCHID TRAVEL CENTER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546043331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/12/2546 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
31/12/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 73 หมู่ที่ 18 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง