ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังกอร์ เอ็กเพรส

ANGKOR EXPRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546042718
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2546 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/12/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 202/175 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง