ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีเลย์

LEE LAY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546041401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/12/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 90/41 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านพุทธชาด ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง