ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ เอ็ดดูเคชั่น

INFINITY EDUCATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546040596
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 127/1 ถนนคลองบางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน