ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. อินโฟ ซิสเท็ม

C.B. INFO SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546040511
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 419/79 หมู่ที่ 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน