ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น-โพรไวด์ จำกัด

N-PROVIDE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546040405
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 62/54 ลุมพินี เซ็นเตอร์ (อาคารซี) ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน